Việc giám sát thực hiện các Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK tiến hành ra sao?

24-09-2022 11:38 AM | Thời sự

SKĐS - UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của UBTVQH về "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông".

Triển khai giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19Triển khai giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

SKĐS - Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ chú trọng những nơi có tình hình nổi bật, có tính đại diện về vùng, miền, kinh tế - xã hội, là điểm nóng về dịch COVID-19, có vấn đề nổi cộm về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Sáng 24/9, tiếp tục chương trình Phiên họp chuyên đề pháp luật, UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của UBTVQH về "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông".

Trình bày kế hoạch giám sát chi tiết, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát cho biết, đối tượng giám sát là Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Chính quyền địa phương 63 tỉnh, thành phố; Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cho ý kiến về kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện các Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK - Ảnh 2.

Toàn cảnh phiên họp sáng 24/9.

Về phương thức hoạt động của Đoàn giám sát, Đoàn giám sát thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Quy chế tổ chức thực hiện một số hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và ĐBQH ban hành kèm theo Nghị quyết số 334/2017/UBTVQH14 của UBTVQH và căn cứ tình hình thực tế, tổ chức hoạt động giám sát.

Cụ thể, Đoàn giám sát sẽ tổ chức các cuộc họp của Đoàn giám sát, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông.

Cho ý kiến về kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện các Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK - Ảnh 3.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh trình bày kế hoạch giám sát chi tiết.

Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở trung ương, UBND cấp tỉnh ở các địa phương thuộc đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo theo đề cương của Đoàn giám sát và gửi về Đoàn giám sát để tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát. Đoàn ĐBQH tại các địa phương chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề và gửi báo cáo kết quả theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Cùng với đó, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu thấy có vấn đề chưa rõ, cần tìm hiểu sâu để cung cấp thêm thông tin; Thu thập, nghiên cứu các tài liệu của các cơ quan, tổ chức có liên quan đã có kết luận (thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...), tổ chức giám sát trực tiếp tại các địa phương.

Căn cứ vào tình hình cụ thể, Trưởng Đoàn giám sát quyết định mời chuyên gia tư vấn, đại diện các cơ quan liên quan tham gia các Đoàn công tác; tổ chức làm việc trực tiếp với Chính phủ, các cơ quan thuộc đối tượng giám sát. Đoàn giám sát sẽ tổ chức tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia về các nội dung liên quan đến chuyên đề giám sát và dự thảo Báo cáo kết quả giám sát để đóng góp ý kiến, thu thập thêm thông tin, hoàn thiện Báo cáo kết quả giám sát.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát dự kiến sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu độc lập đánh giá dư luận xã hội và gửi Đoàn giám sát Báo cáo kết quả điều tra xã hội học về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Phối hợp xây dựng phóng sự, phim minh họa báo cáo kết quả chuyên đề giám sát.

Căn cứ vào báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát, báo cáo kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH, ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, kết quả làm việc với Chính phủ, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, Đoàn giám sát tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả giám sát trình UBTVQH.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Họp khẩn chỉ đạo xử lý ngay vụ công ty bất động sản dựng trò ‘sốt đất’ chạy như giặc | SKĐS


Lê Bảo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH