Giám sát của Quốc hội

Việc giám sát thực hiện các Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK tiến hành ra sao?

Việc giám sát thực hiện các Nghị quyết về đổi mới chương trình, SGK tiến hành ra sao?

Thời sự - 24/09/2022 11:38

SKĐS - UBTVQH cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của UBTVQH về "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông".