Không ép buộc học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập, tăng sử dụng lại SGK

13-06-2022 7:19 AM | Thời sự

SKĐS - Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng SGK, tăng tỷ lệ SGK được sử dụng lại nhiều lần; không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Tăng giá sách giáo khoa, phụ huynh "chóng mặt"Tăng giá sách giáo khoa, phụ huynh 'chóng mặt'

SKĐS - Sau khi NXB Giáo dục Việt Nam thông tin, năm học 2022-2023, giá SGK theo chương trình mới tăng từ 200% đến trên 300% so với chương trình hiện hành, nhiều phụ huynh cho rằng, việc tăng giá SGK chóng mặt thời điểm này là không phù hợp trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài.

Chỉ thị này được quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa (SGK); không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền.

Không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sách giáo khoa được sử dụng lại lâu bền - Ảnh 2.

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có SGK đã được phê duyệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành SGK nhằm tiết kiệm, giảm giá thành SGK.

Thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, trong đó có việc: "Giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào" được quy định tại khoản 4 Điều 5 của Thông tư này.

Các Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh, hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục SGK đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kì hình thức nào; không thực hiện việc lập danh mục, đóng gói thành bộ SGK kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác ngoài danh mục SGK đã được phê duyệt, lựa chọn để học sinh, phụ huynh học sinh mua và sử dụng.

Bên cạnh đó, các Sở GD&ĐT phải bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua SGK cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn SGK để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ SGK cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản có SGK đã được phê duyệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành SGK nhằm tiết kiệm, giảm giá thành SGK; kịp thời in ấn, phát hành sách giáo khoa bảo đảm đủ số lượng, chất lượng SGK phục vụ nhu cầu của giáo viên và học sinh. Đồng thời báo cáo Bộ GD&ĐT về kết quả rà soát, đánh giá và phương án giảm giá thành SGK trước khi phát hành hoặc tái bản.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức việc thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng SGK, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sách giáo khoa tăng giá, có thể dùng lại, không dùng một lầnSách giáo khoa tăng giá, có thể dùng lại, không dùng một lần

SKĐS - SGK là loại hàng hóa thiết yếu mà bất cứ gia đình nào có con đi học cũng phải mua. Thời điểm này, việc tăng giá SGK đã tạo thêm gánh nặng cho những gia đình có con em đi học, đặc biệt những gia đình có đông con đi học, gia đình hộ nghèo, gia đình vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.


Đỗ Vi
Ý kiến của bạn