'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước'

31-03-2023 6:28 PM | Thời sự

SKĐS - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: "Sự nghiệp y tế đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Nâng cao nhận thức đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chiều 31/3, Ban cán sự đảng Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Trần Minh.

Hội nghị được chủ trì bởi đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng gồm: Cục Dân quân tự vệ, Cục Tác chiến, Cục Quân y, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an gồm: Cục An ninh nội địa, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Cục Y tế.

Về phía Bộ Y tế có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Đại diện các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo văn phòng Ban cán sự đảng Bộ Y tế; Đại diện Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố.

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 2.

Các đại biểu và khách mời tham dự hội nghị. Ảnh: Trần Minh.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc hội nghị và cho biết, sau gần 3 năm nước ta cũng như các nước trên thế giới trải qua đại dịch COVID-19 chưa từng có trong tiền lệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh – xã hội, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội, chúng ta có thể nhận thấy rằng, bên cạnh vấn đề về an ninh truyền thống, các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng trở nên phức tạp, khó lường và liên tục phát sinh trong thực tế.

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 3.

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trần Minh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện tình hình và đi sâu phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp những năm tiếp theo gắn với đặc thù công tác y tế trong việc góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Chính phủ và quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Người đứng đầu ngành y tế cho rằng, qua hội nghị tổng kết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng trong 10 năm qua

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trình bày Báo cáo trung tâm và cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cụ thể:

Thứ nhất, hệ thống chính sách, pháp luật về y tế ngày càng được hoàn thiện. Mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp. Hầu hết các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân qua từng giai đoạn đã hoàn thành; dịch bệnh được khống chế; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên, tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.

Thứ hai, tổ chức quán triệt thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trình bày Báo cáo trung tâm tại hội nghị. Ảnh: Trần Minh.

Thứ ba, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác phát triển y tế, nhằm tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm ổn định và phát triển an sinh xã hội; đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh; tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng y tế nhân dân với lực lượng vũ trang, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng tiềm lực y tế phục vụ nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và an ninh quốc gia; sẵn sàng ứng phó với thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh, các tình huống khẩn cấp; phối hợp có hiệu quả thực hiện công tác dân vận ở địa bàn trọng điểm quốc phòng - an ninh; bảo vệ chính trị, an ninh, an toàn đơn vị, an toàn tính mạng, tài sản của đơn vị, cán bộ, nhân viên và nhân dân.

Thứ tư, Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng triển khai công tác kết hợp quân dân y xây dựng tiềm lực y tế - quốc phòng trong khu vực phòng thủ, đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của đất nước.

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 5.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Minh.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên y tế, lực lượng huy động ngành y tế là một giải pháp mang tính chiến lược trong việc xây dựng tiềm lực y tế - quân sự trong khu vực phòng thủ nhằm đáp ứng hiệu quả, kịp thời cho tình huống chiến tranh, đáp ứng về y tế khắc phục hậu quả thiên tai thảm hoạ, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp về y tế…

Thứ năm, phát triển y tế biển đảo, nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và lực lượng vũ trang trên khu vực biển, đảo, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Nhân viên y tế cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chiến đấu, vượt qua đại dịch

Sau khi nghiên cứu tài liệu, nghe báo cáo và các tham luận, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế đã chỉ đạo tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI theo đúng hướng dẫn của Trung ương, đảm bảo tiến độ, đạt yêu cầu đề ra.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, 10 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động lớn, nhanh chóng, phức tạp, vượt ngoài các dự báo, song toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Như văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 6.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Trần Minh.

Trong đó, các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế đóng góp công sức rất to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Góp phần quan trọng nâng cao tuổi thọ trung bình của người Việt Nam, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; nâng cao thể trạng, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Đặc biệt, các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên ngành y tế đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, dấn thân nơi tâm dịch, "Đổ mồ hôi, sôi nước mắt", làm việc quên mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chiến đấu ngoan cường, vượt qua đại dịch COVID-19", Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết thêm, cùng với đó, ngành y tế đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành hệ thống chính sách, pháp luật về công tác y tế ngày càng hoàn thiện; mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp; năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; Năng lực, trình độ, tay nghề của các Thầy thuốc Việt Nam đã tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới; Mô hình quân - dân y kết hợp được phát huy hiệu quả, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; công tác xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên, kế hoạch phòng thủ dân sự, kết hợp y tế với quốc phòng được triển khai bài bản, sẵn sàng đáp ứng cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong mọi tình huống.

"Sự nghiệp y tế đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận hội nghị. Ảnh: Trần Minh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức của ngành y tế cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Văn Chiến.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Bộ Y tế nhận thức vai trò, sứ mệnh của cán bộ ngành y tế đó là chăm lo sức khỏe cho người dân cả nước. Với tinh thần như lời Bác Hồ nói là "mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe", vì vậy, xác định đó là trách nhiệm của ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trong quá trình triển khai chiến lược 10 năm vừa qua, ngành y tế cũng cố gắng thể chế hóa những nội dung của chiến lược thành nhiệm vụ cụ thể, từ công tác thể chế hóa pháp luật làm sao chăm sóc tốt nhất sức khỏe cho người dân.

'Sự nghiệp y tế góp phần phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước' - Ảnh 8.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan tặng bằng khen, giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Khắc phục tồn tại trong việc thanh, quyết toán, chính sách cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19Khắc phục tồn tại trong việc thanh, quyết toán, chính sách cho lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

SKĐS - Sáng 31/3, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” họp Phiên thứ Ba.


Lê Bảo - Trần Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH