Thứ trưởng Bộ Y tế: Khi thực hiện 1 báo giá phải đảm bảo chặt chẽ, tránh vi phạm trong đấu thầu

11-03-2023 08:00 | Y tế

SKĐS - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, "nút thắt" trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế là vấn đề khó, nhưng "không phải không có giải pháp". Những khó khăn, vướng mắc không thể giải quyết triệt để ngay mà giải quyết từng bước...

Bộ Y tế: Khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tếBộ Y tế: Khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

SKĐS - “Mục đích cuối cùng và xuyên suốt là không được để thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế mà cần có giải pháp thay thế để phục vụ người bệnh... Dù khó khăn thế nào cũng phải khắc phục bằng được...”

"Khi quyết định lựa chọn trang thiết bị và vật tư y tế cần phải bảo đảm minh bạch, công tâm, trách nhiệm"

Tại hội nghị "Hướng dẫn triển khai Nghị định 07/NQ-CP ngày 3/3/2023 và Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 của Chính phủ" do Bộ Y tế tổ chức ngày 10/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định Nghị định 07/NQ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ hết sức quan trọng, bước đầu tháo gỡ, giải quyết nhiều khó khăn, vướng mắc tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế của các cơ sở y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin tại Nghị quyết 30 có điểm mới, đó là mục 3, điểm a, trường hợp có cùng chủng loại thiết bị y tế nhưng có nhiều hãng sản xuất khác nhau, khi đấu thầu giá khác nhau, đưa vào sử dụng chất lượng khác nhau. Vì vậy Nghị quyết 30 yêu cầu Hội đồng khoa học xây dựng tính năng, cấu hình theo yêu cầu chuyên môn của đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Khi thực hiện 1 báo giá phải đảm bảo chặt chẽ, tránh vi phạm trong đấu thầu - Ảnh 2.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên lưu ý các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế về trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai giá, tính năng, cấu hình, tác dụng, tính pháp lý và tính chính xác của trang thiết bị y tế. Bộ Y tế sẽ thanh kiểm tra và hậu kiểm đối với mặt hàng này.

Hội đồng khoa học chỉ xây dựng tính năng, cấu hình, còn mua sắm thì theo quy định. Hội đồng lưu ý phải làm việc công tâm, khách quan và trên cơ sở yêu cầu chuyên môn, tránh chuyện "lợi ích nhóm". Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn quy định Hội đồng khoa học của bệnh viện để làm sao hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên:

Đối với trường hợp đấu thầu, mua sắm chỉ có 1 nhà thầu, 1 báo giá, Thứ trưởng Bộ Y tế lưu ý: Khi thực hiện 1 báo giá phải đảm bảo chặt chẽ, phải có chứng minh cụ thể, tránh xảy ra lợi dụng chỉ có 1 báo giá mà vi phạm trong đấu thầu. Đồng thời, khi quyết định lựa chọn trang thiết bị và vật tư y tế cần phải bảo đảm minh bạch, công tâm, trách nhiệm để làm thiết bị phải mang tính tối ưu về hiệu quả và chi phí đầu tư.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, để đồng bộ thực hiện đấu thầu, mua sắm, phải chuẩn bị khẩn trương xây dựng Luật Trang thiết bị y tế; cùng đó phấn đấu đến tháng 4/2024 trình Quốc hội Luật Dược sửa đổi và Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các cục/ vụ liên quan của Bộ Y tế phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính trong quá trình sửa Luật giá và Luật đấu thầu. Trong thời gian sớm nhất, Cục Quản lý dược trình lãnh đạo Bộ Y tế Thông tư sửa đổi thay thế thông tư 03/2020/TT-BYT về danh mục thuốc đấu thầu tập trung; Vụ Trang thiết bị và công trình y tế và Vụ Pháp chế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 07 và phải trình trong tháng 3 này.

Đơn vị chức năng của Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để lãnh đạo Bộ ký ban hành sửa đổi Thông tư 15/2019 hướng dẫn về mua sắm, đấu thầu và "nếu không có gì thay đổi đầu tuần sau lãnh đạo Bộ sẽ ký"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thông tin thêm.

Thứ trưởng giao Vụ Trang thiết bị và công trình y tế chủ trì, cùng với Vụ Kế hoạch – Tài chính hướng dẫn xây dựng giá gói thầu trang thiết bị y tế và phải xong trong quý 2/2023; Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì cùng Cục Quản lý Dược và Trung tâm mua sắm Quốc gia sửa đổi danh mục thuốc đấu thầu; đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế bảo đảm thuốc hiếm, bảo đảm nguồn cung.

Doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh chịu trách nhiệm về kê khai giá, tính năng, cấu hình của trang thiết bị y tế

Đối với máy liên doanh, liên kết, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: Nghị quyết 30 cho thanh toán BHYT với máy liên doanh, nhưng bệnh viện phải chịu trách nhiệm về chất lượng của máy móc, trang thiết bị, đặc biệt là trang thiết bị hết hợp đồng, hết khấu hao, không được để sản phẩm đó mang ra sử dụng phục vụ khám chữa bệnh.

Theo Thứ trưởng "nút thắt" trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế là vấn đề khó, nhưng "không phải không có giải pháp". Những khó khăn, vướng mắc không thể giải quyết triệt để ngay mà giải quyết từng bước, Bộ Y tế sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến của đơn vị, cơ sở y tế về vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc…

Thứ trưởng Bộ Y tế: Khi thực hiện 1 báo giá phải đảm bảo chặt chẽ, tránh vi phạm trong đấu thầu - Ảnh 4.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến của đơn vị, cơ sở y tế về vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc...

Vấn đề phát sinh thực tiễn, trong quá trình thực hiện, các bệnh viện cần có báo cáo và đề xuất ngay với Bộ Y tế. Lĩnh vực nào thuộc Bộ Y tế, lãnh đạo Bộ sẽ giao các vụ/cục, đơn vị cùng phối hợp để tháo gỡ; với những vấn đề liên quan đến các bộ, ngành khác, Chính phủ, Bộ Y tế cùng phối hợp với các bộ tìm cách tháo gỡ và báo cáo lên Chính phủ để có hướng giải quyết.

"Về lâu dài, cần phải có giải pháp căn cơ, đó là nhanh chóng hoàn thiện thể chế bằng văn bản, xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện. Bởi có những quy định trong Nghị quyết 30 như mục 3, Chính phủ chỉ cho áp dụng thí điểm đến hết năm 2023"- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng lưu ý các doanh nghiệp nhập khẩu, kinh doanh thiết bị y tế về trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai giá, tính năng, cấu hình, tác dụng, tính pháp lý và tính chính xác của trang thiết bị y tế. Bộ Y tế sẽ thanh kiểm tra và hậu kiểm đối với mặt hàng này.

Tháo gỡ "nút thắt" trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế: Bộ Y tế lắng nghe đề xuất từ thực tiễnTháo gỡ 'nút thắt' trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế: Bộ Y tế lắng nghe đề xuất từ thực tiễn

SKĐS - Đại diện lãnh đạo nhiều sở y tế các địa phương và nhiều bệnh viện đều khẳng định Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính Phủ đã tháo gỡ phần lớn những 'nút thắt' trong mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, vẫn cần có biện pháp để giải quyết căn cơ trong thời gian tới.

Bộ Y tế nói gì về tháo ‘nút thắt’ trong mua sắm, đấu thầu và quản lý trang thiết bị y tế?Bộ Y tế nói gì về tháo ‘nút thắt’ trong mua sắm, đấu thầu và quản lý trang thiết bị y tế?

SKĐS - Một ngày ngay sau khi Nghị định 07 được Chính phủ ban hành, đã có một số lô hàng trang thiết bị y tế được thông quan nhập khẩu nhằm phục vụ cho nhu cầu của các cơ sở y tế…

Được gỡ "nút thắt", từ tuần tới Bệnh viện Việt Đức trở lại mổ phiênĐược gỡ 'nút thắt', từ tuần tới Bệnh viện Việt Đức trở lại mổ phiên

SKĐS - GS.TS Trần Bình Giang- Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngay khi có Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ gỡ 'nút thắt' về mua sắm trang thiết bị, vật tư, thanh toán BHYT, Bệnh viện đã liên hệ với các nhà cung ứng. Sau khoảng 1 tuần nữa, Bệnh viện sẽ trở lại mổ phiên như bình thường...

Nỗ lực tháo gỡ những ‘nút thắt’ cho ngành y (2): Cơ hội để phát triển kỹ thuật cao, người bệnh hưởng lợiNỗ lực tháo gỡ những ‘nút thắt’ cho ngành y (2): Cơ hội để phát triển kỹ thuật cao, người bệnh hưởng lợi

SKĐS - Nhờ những quy định tháo 'nút thắt' của Nghị quyết 30 mà nhiều bệnh viện đã 'thở phào' vì ngay trong tuần này các bệnh viện đã bắt tay vào rà soát lại trang thiết bị y tế, máy đặt, máy tặng... hóa chất, sinh phẩm và tiến hành mua sắm, đấu thầu để triển khai khám chữa bệnh cho người dân.

Nỗ lực tháo gỡ những ‘nút thắt’ cho ngành y (1): Không bắt buộc phải có 3 báo giá khi đấu thầuNỗ lực tháo gỡ những ‘nút thắt’ cho ngành y (1): Không bắt buộc phải có 3 báo giá khi đấu thầu

SKĐS - Nếu như trước đây khi mua sắm trang thiết bị y tế, các cơ sở y tế đều vướng quy định tham khảo 3 báo giá từ các nhà cung cấp khác nhau, thì tại Nghị quyết 30 vừa được Chính phủ ban hành đã sửa đổi, cho phép áp dụng thí điểm hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu.

Thái Bình - ảnh Trần Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn