Sắp diễn ra Hội thảo ‘Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới’

22-11-2022 2:58 PM | Thời sự

SKĐS - Ngày 29/11/2022 tới đây, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sáng 22/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về hội thảo quốc gia: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới". 

Theo Ban tổ chức, Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 29/11 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Địa điểm chính được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội); điểm cầu trực tuyến tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo nhằm tập trung làm rõ các nội dung, nội hàm và thành tố cơ bản của hệ giá trị quốc gia; hệ giá trị văn hóa; hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Xác định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và quần chúng nhân dân thực hiện trong việc nghiên cứu, xác định và tổ chức thực hiện các hệ giá trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Xác định các định hướng, quan điểm, giải pháp xây dựng các hệ giá trị và từng giá trị cụ thể, để thúc đẩy sự phát triển đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

Sắp diễn ra Hội thảo ‘Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới’ - Ảnh 1.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí thông tin về hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì, chỉ đạo và kết luận hội thảo; Tham gia đồng chủ trì Hội thảo là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Dự kiến hội thảo sẽ chia làm 2 phiên thảo luận: Phiên 1 (buổi sáng) với chủ đề: Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Phiên 2 (buổi chiều) với chủ đề: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Sau khi kết thúc 2 phiên thảo luận, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương kết luận hội thảo. Trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức trưng bày Triển lãm sách và tài liệu với chủ đề "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam".

Ban tổ chức cũng thông tin, tại địa điểm chính có khoảng 250 đại biểu đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương; Lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật Trung ương; Các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; Thường trực một số tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan báo chí…; Điểm cầu TP. Hồ Chí Minh có khoảng 150 đại biểu và điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có khoảng 100 đại biểu.

Ban Tổ chức cho biết, đến nay công tác chuẩn bị Hội thảo đã cơ bản hoàn tất. Hiện Ban tổ chức đã nhận được hơn 80 tham luận của các tác giả. Đây là con số rất có ý nghĩa, cho thấy chủ đề Hội thảo đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý văn hóa, các địa phương…

Các tham luận có góc độ tiếp cận, kiến giải khác nhau nhưng về cơ bản thống nhất nêu bật các thành tố căn bản của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Hệ giá trị quốc gia: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc. Hệ giá trị văn hóa: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học. Hệ giá trị gia đình: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Hệ giá trị con người: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà quản lý và các cơ quan báo chí, truyền thông, Hội thảo dự kiến sẽ góp phần cụ thể hóa nội dung các thành tố của hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; Từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của các chủ thể liên quan, thiết thực góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội Nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng tầm giá trị văn hóa Việt NamDi sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tổng thể thực tiễn và lý luận, sẽ mãi mãi lan tỏa và nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam.


Lê Bảo
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn