Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

14-06-2024 08:04 | Y tế

SKĐS - Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký ban hành Quyết định số 1613/QĐ-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018 và Quyết định số 4630/QĐ-BYT ngày 24/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Tại quyết định mới nhất của Bộ Y tế cho biết, sửa đổi một số nội dung tại Quyết định 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018 như sau:

Sửa đổi thành phần hồ sơ số 5 của thủ tục hành chính: "Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định" như sau: "Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân."

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng- Ảnh 1.

Thanh kiểm tra an toàn thực phẩm (ảnh minh hoạ)

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung tên và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm:

  • Đăng ký nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
  • Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (trong trường hợp tổ chức/cá nhân lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm tới Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP);

Sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 4630/QĐ-BYT ngày 24/7/2018 như sau:

Các thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi, bổ sung gồm: Đăng ký nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

Ngoài ra, Quyết định số 1613/QĐ-BYT cũng công bố lại mức thu phí theo Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 5/8/2021của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm (thay thế Thông tư số 279/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm) đối với các thủ tục hành chính có thu phí được công bố tại Quyết định số 805/QĐ-BYT ngày 09/3/2016; Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018; Quyết định số 4630/QĐ-BYT ngày 24/7/2018; Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 và Quyết định số 1181/QĐ-BYT ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế.

Quyết định mới nhất của Bộ Y tế cũng sửa đổi bổ sung phần cách thức thực hiện của các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 805/QĐ-BYT ngày 09/3/2016; Quyết định số 2318/QĐ-BYT ngày 6/4/2018; Quyết định số 4630/QĐ-BYT ngày 24/7/2018; Quyết định số 135/QĐ-BYT ngày 15/01/2019 và Quyết định số 1181/QĐ-BYT ngày 29/3/2019 của Bộ Y tế như sau:

"Cách thức thực hiện: Trực tiếp; Trực tuyến; Qua bưu chính công ích."

Như vậy, việc ban hành Quyết định số 1613/QĐ-BYT là rất kịp thời nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Quyết định của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của công tác cải cách hành chính giúp tiết kiệm thời gian, công sức, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý.

Bảo đảm đơn giản, minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính.

Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi lan tỏa thông điệp Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi lan tỏa thông điệp 'hiến giác mạc - hành động nhỏ mang giá trị lớn lao'

SKĐS - Hôm nay, 13/6, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 ra mắt Ngân hàng mô và chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người và trở thành cơ sở y tế tư nhân đầu tiên thành lập Chi hội. Dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi lan tỏa thông điệp 'Hiến giác mạc - một hành động nhỏ nhưng mang giá trị lớn lao'.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn