Tử hình với tội sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh

17-04-2009 5:04 PM | Tin nóng y tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự; Luật Lý lịch tư pháp. Theo đó, Ban soạn thảo đã quyết định giữ lại hình phạt tử hình đối với tội: "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự; Luật Lý lịch tư pháp. Theo đó, Ban soạn thảo đã quyết định giữ lại hình phạt tử hình đối với tội: "sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc phòng và chữa bệnh vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, vì vậy vẫn cần thiết giữ hình phạt tử hình trong giai đoạn hiện nay để bảo đảm đấu tranh phòng, chống tội phạm.         

Anh Đào


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH