Thảo luận phương pháp thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam

23-03-2009 5:12 PM | Tin nóng y tế

Tại TP.HCM, Bộ Y tế vừa phối hợp cùng các chuyên gia của Pfizez Global tổ chức hội thảo về "Quản lý nghiên cứu Thử nghiệm lâm sàng

Tại TP.HCM, Bộ Y tế vừa phối hợp cùng các chuyên gia của Pfizez Global tổ chức hội thảo về "Quản lý nghiên cứu Thử nghiệm lâm sàng (TNLS), thực hành lâm sàng tốt (GCP) và hoàn thiện quy trình thực hành chuẩn cho Hội đồng Đạo đức" với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Australia, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan..., các thành viên Hội đồng Đạo đức và nghiên cứu viên thuộc các Viện/ BV khu vực phía Nam... Hội thảo đã thảo luận các nội dung liên quan đến xây dựng hệ thống TNLS tại Việt Nam theo hướng dẫn quốc tế về GCP, xây dựng tiêu chí đánh giá các đơn vị đủ điều kiện tham gia nghiên cứu TNLS tại Việt Nam, quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng Đạo đức và các nội dung liên quan đến phương pháp nghiên cứu TNLS theo tiêu chuẩn quốc tế. Qua hội thảo này, Bộ Y tế sẽ xem xét phê duyệt quy trình thực hành chuẩn cho Hội đồng Đạo đức và tiêu chí đánh giá các đơn vị đủ điều kiện tham gia TNLS làm cơ sở để thẩm định, xét duyệt và triển khai các nghiên cứu TNLS tại Việt Nam.

BS. Nguyễn Ngô Quang


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH