DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Về trình độ tuyển dụng giáo viên THCS tại Vĩnh Phúc - Sẽ có lời giải?
PV - 10:46 20/03/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Ngày 5/3/2020, báo Sức khỏe và Đời sống có bài viết: Một số giáo viên không được thi tuyển viên chức giáo dục: Vĩnh Phúc có "cầm đèn" chạy trước? Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chất lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên luôn được Vĩnh Phúc quan tâm.

Yêu cầu chuẩn hóa chất lượng giáo viên

Trong các năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức các kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học, mầm non theo đúng các quy định, công khai, dân chủ, đảm bảo yêu cầu về nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

Trước những yêu cầu đổi mới về nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có nêu giải pháp để phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo là: “Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo. Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên”.

Chuẩn hóa chất lượng giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Ảnh minh họa

Từ Nghị quyết số 29-NQ/TW, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có Đề án số 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu giải pháp về đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức là: Chú trọng lựa chọn công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp đại học công lập hệ chính quy, tập trung, có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự có tâm huyết với sự nghiệp đổi mới của tỉnh, của đất nước và phải tạo điều kiện cho họ rèn luyện.

Nghị quyết số 10-NQ/ĐU ngày 20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 đề ra yêu cầu: “Xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài nhằm huy động, thu hút, sử dụng người có tài để phát huy sức sáng tạo cao nhất của đội ngũ này góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng.., theo đó xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực là nhiệm vụ tiên quyết”.

Trên cơ sở đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã căn cứ tiêu chuẩn chức danh giáo viên THCS hạng 3 quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ để quy định việc tuyển dụng giáo viên THCS hạng III có trình độ đại học trở lên.

Quan điểm của lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, việc quy định trên là phù hợp với yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2020-2025, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng được ngay yêu cầu của Nghị quyết số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI, Nghị quyết số 10 - NQ/ĐU ngày 20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đã được thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố có đề nghị tuyển dụng.

Thẩm quyền của UBND tỉnh

Được biết, sau 10 năm không tổ chức tuyển dụng giáo viên, năm 2020 là năm đầu tiên Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên THCS theo đề xuất của 3 huyện có nhu cầu là Vĩnh Tường, Yên Lạc, và Tam Dương. Với chỉ tiêu tuyển dụng là 120 giáo viên. Mục đích, để sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ, bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm.

Trong quá trình thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo, ngành giáo dục sử dụng hiệu quả nhà giáo có trình độ chưa đạt chuẩn nhưng có kiến thức, năng lực, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ. Quyền lợi, trách nhiệm của thầy cô tham gia đào tạo nâng chuẩn được quy định rõ ràng, theo hướng tạo điều kiện tối đa cho đội ngũ nhà giáo.

Ông Đặng Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Trên thực tế, những đối tượng giáo viên chưa đạt chuẩn và không đủ thời gian công tác để tham gia lộ trình đào tạo nâng chuẩn hầu hết đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác, giảng dạy, nhiều người là giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán.

Vì vậy, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đi theo hướng quy định những giáo viên này sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, phương pháp dạy học mới để tiếp tục làm nhiệm vụ giảng dạy cho đến khi nghỉ hưu. Trường hợp những giáo viên có nhu cầu nghỉ chế độ hoặc sức khoẻ yếu mà bảo đảm được các quy định về bảo hiểm xã hội, năm công tác… thì được xem xét để cho nghỉ chế độ.

Liên quan đến việc Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, vậy việc tuyển dụng mới đối với giáo viên ở các địa phương xét về khía cạnh trình độ đào tạo sẽ được thực hiện như thế nào? Ông Đặng Văn Bình khẳng định: Việc tuyển dụng giáo viên thuộc thầm quyền và trách nhiệm của UBND các cấp. Cụ thể, đối với giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thuộc thẩm quyền của UBND cấp quận, huyện, thị xã.

Từ thời điểm này cho đến ngày 1/7/2020, trong công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, các địa phương cần cân nhắc đến quy định hiện hành về trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên tại Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục 2009, các Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và điều kiện thực tế của địa phương về nguồn tuyển để đưa ra quy định phù hợp về trình độ đào tạo của những đối tượng sẽ tuyển dụng, nhằm bảo đảm quyền lợi cho đối tượng tham gia dự tuyển.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ xem xét để báo cáo UBND tỉnh việc tuyển dụng giáo viên THCS để đáp ứng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ và phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Dự thảo Nghị định là một bước triển khai thực hiện khoản 2, Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019.
Theo dự thảo, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên được thực hiện từ ngày 1/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030.
Đối tượng giáo viên phải thực hiện nâng chuẩn trình độ
Giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn gồm: Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên.
Độ tuổi giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn: Tính từ ngày 1/7/2020, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở trừ thời gian đào tạo theo quy định, phải còn đủ 5 năm công tác tính đến tuổi được nghỉ hưu phải thực hiện nâng trình độ chuẩn.
Kinh phí đào tạo thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên được đảm bảo từ nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước cấp bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành; đóng góp của giáo viên và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.
Giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn được miễn học phí. Kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên thực hiện theo các quy định hiện hành về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Trong quá trình thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo, các giáo viên vẫn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình. Chế độ, chính sách của giáo viên thực hiện theo các quy định hiện hành. Quyền lợi, trách nhiệm của thầy cô tham gia đào tạo nâng chuẩn được quy định rõ ràng, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho đội ngũ để không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, công việc của giáo viên.
Mặt khác, dự thảo Nghị định xác định lộ trình thực hiện từ 1/7/2020 đến hết ngày 31/12/2030, như vậy trong thời gian này, các cơ sở giáo dục, địa phương sẽ xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng GV thực hiện lộ trình đào tạo nâng chuẩn và theo các giai đoạn thực hiện lộ trình để bố trí, sắp xếp cử GV đi đào tạo phù hợp với điều kiện của từng GV và cơ sở giáo dục.

 

 


PV

Tin liên quan
Một số giáo viên không được thi tuyển viên chức giáo dục: Vĩnh Phúc có “cầm đèn” chạy trước?
SKĐS - Gần 100 giáo viên có bằng cao đẳng sư phạm đang giảng dạy tại bậc trung học cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc đứng trước nguy cơ “loại khỏi cuộc chơi” lớn của cả đời người, đó là thi tuyển vào viên chức giáo dục. Có người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân trên bục giảng nay phải ngậm ngùi đứng ngoài cuộc thi.Vì sao?
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm