Những điều cần biết về Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khoẻ nhân dân"

14-12-2021 9:01 AM | Xã hội

Bộ Y tế tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khoẻ nhân dân" lần thứ nhất năm 2021.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác y tế, đồng thời tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh hoạt động của ngành y tế, góp phần giúp người dân, nhà quản lý hiểu được chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác y tế và việc tổ chức thực hiện của ngành y tế; Bộ Y tế tổ chức phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khoẻ nhân dân".

I. Quy định về tác giả, tác phẩm dự giải

1. Quy định về tác giả

- Tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong và ngoài nước, là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, là các nhà báo chuyên nghiệp hoặc cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông đều có thể tham dự Giải.

- Tác giả tham dự Giải phải là người không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác của Nhà nước.

- Thành viên của Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo không tham dự Giải.

2. Quy định về tác phẩm dự Giải

- Là tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt) viết về lĩnh vực y tế được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động. Thời gian đăng tải tác phẩm: Từ ngày 15/6/2021 đến ngày 15/6/2022.

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm đúng chủ đề, nội dung bảo đảm tính chính xác (đúng địa chỉ, sự việc, số liệu, thời gian).

- Tác phẩm dự Giải bảo đảm không có tranh chấp hay vi phạm về bản quyền. Ban tổ chức không hoàn trả tác phẩm và được quyền sử dụng tác phẩm dự Giải vào mục đích tuyên truyền.

- Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các cuộc thi ở địa phương vẫn được quyền dự Giải nhưng phải ghi rõ mức giải và thông tin về cơ quan/đơn vị, thời gian tổ chức giải thưởng. Ban tổ chức không nhận các tác phẩm đã đoạt giải ở các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

II. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm, cơ cấu giải thưởng

1. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/6/2022 (tính theo dấu bưu điện).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm:

Ban Nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam

Địa chỉ: 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3935.1071, 0979.820.162 (chuyên viên Võ Thu Nga)

Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com

Hoặc

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - Bộ Y tế

Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.6282.7979

Email: vuttboyte@gmail.com

Lưu ý:

- Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân".

- Ghi rõ bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả.

(Trích theo Quyết định số 5227/QĐ-BYT về việc ban hành Thể lệ Giải báo chí toàn quốc "Vì sức khỏe nhân dân").


PV
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn