Hà Nội

Nhiều địa phương có hàm lượng arsen cao hơn tiêu chuẩn cho phép

09-01-2009 3:54 PM | Thời sự

Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) vừa hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Giảm thiểu tác hại của arsenic (thạch tín) trong nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam".

Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) vừa hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện Đề án " Giảm thiểu tác hại của arsenic (thạch tín) trong nguồn nước sinh hoạt ở Việt Nam". Sau 2 năm thực hiện và qua phân tích 2.156 công trình tại 26 tỉnh Bắc Bộ cho thấy những nơi có hàm lượng arsen cao tại một số địa phương. Nhiều mẫu nước phát hiện thấy hàm lượng arsen cao hơn tiêu chuẩn cho phép đối với nước uống sinh hoạt như Hà Nội, Hà Nam, Phú Thọ...

Các cơ quan thực hiện dự án khuyến nghị, tại các khu vực bị ô nhiễm, nếu chưa có nguồn nước khác thay thế để phục vụ sinh hoạt, bắt buộc phải qua hệ thống lọc, xử lý nước trước khi đưa vào sử dụng.
 
H.A

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn