Hà Nội

Chuyển biến tích cực sau 10 năm đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới

11-12-2019 1:51 PM | Xã hội

SKĐS - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về "Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới" đã có nhiều kết quả ấn tượng.

Nhận thức của cộng đồng về lợi ích của BHYT tăng lên, hình thức tuyên truyền đa dạng phong phú hơn; tỷ lệ người tham gia BHYT gia tăng; đồng thời quyền lợi của người tham gia BHYT cũng được gia tăng...

Tại Gia Lai: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2009, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Gia Lai là 69,36%; đến hết năm 2018, có 1.302.030 người tham gia BHYT, tăng 47,48% so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,26% dân số, vượt 5,76% chỉ tiêu theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/ QĐ-TTg.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình có sự gia tăng mạnh trong 10 năm qua. Từ con số 22.000 người tham gia năm 2009; năm 2014, tăng gấp 3 lần, đạt 63.151 người; đến năm 2018, đạt 160.862, gấp 08 lần so với năm 2009. 100% người cận nghèo được hỗ trợ tham gia BHYT; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 91,87%.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38 về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình hình mới tại nhiều địa phương có chuyển biến tích cực.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38 về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình hình mới tại nhiều địa phương có chuyển biến tích cực.

Cùng với số sự gia tăng tỷ lệ bao phủ, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân trên địa bàn cũng được đảm bảo, thể hiện qua con số thống kê lượt người được hưởng BHYT qua các năm. Năm 2009, có 658.498 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, đến năm 2014 có 1.146.335 lượt người, tăng 74,08% so với cùng kỳ năm 2009, đến năm 2018 số lượt người khám, chữa bệnh BHYT là 1.754.125 lượt người, tăng 166,36% so với cùng kỳ năm 2009 trước khi có Chỉ thị số 38.

BHXH tỉnh áp dụng hiệu quả hệ thống cổng thông tin giám định BHYT; Phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiến tới thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... nhằm giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Tại Thái Bình: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về BHYT được nâng lên rõ rệt. Số người tham gia BHYT hằng năm tăng, đối tượng tham gia được mở rộng.

Quyền lợi của người tham gia BHYT được bảo đảm theo quy định của pháp luật; các cơ sở khám, chữa bệnh bằng BHYT từng bước nâng cao, chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cơ bản đáp ứng yêu cầu của bệnh nhân.

Với mục tiêu BHYT cho toàn dân, lộ trình mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHYT được quan tâm xây dựng và thực hiện, có sự phối họp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan. Cùng với BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, đối tượng tham gia BHYT ngày càng được phát triển và mở rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Năm 2009, có 954.709 người tham gia BHYT, chiếm 53,5% dân số, đến hết tháng 12 năm 2018 toàn tỉnh có 1.563.538 người tham gia BHYT, chiếm 87,2% dân số.

Các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh BHYT, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người bệnh. Hiện nay toàn tỉnh có 306 cơ sở khám chữa bệnh BHYT, trong đó có 296 cơ sở y tế nhà nước và 10 cơ sở y tế tư nhân, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh BHYT của người dân. Năm 2009 có 2.051.878 lượt người khám, chữa bệnh, năm 2018 có 2.552.058 lượt người khám, chữa bệnh.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH,BHYT được đổi mới. Nhiều mô hình vận động khá hiệu quả ở các địa phương, đơn vị xuất hiện như: mô hình tuyên truyền hướng trực tiếp đến các đối tượng cơ sở qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã; tuyên truyền qua sinh hoạt của các đoàn thể; đối thoại, giải đáp chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở...

Tại Tiền Giang: Trong 10 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng của tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện từng thời điểm, hầu hết chính quyền các cấp đã chỉ đạo tập trung các giải pháp phát triển số người tham gia BHYT. Các cơ quan chức năng luôn chủ động phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT tại các doanh nghiệp sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38, nhiều chế độ, chính sách về BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho các đối tượng tham gia, góp phần thu hút người dân tham gia ngày càng nhiều, cụ thể: Năm 2009 có 646.783 người tham gia BHYT, đạt 39% dân số có thẻ bảo hiểm y tế; đến năm 2018 có 1.470.696 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 83,0% so với số dân của tỉnh (dân số năm 2018 là 1.772.076 người), vượt 1,7% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...


Mai - Lan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH