Cần 80 tỷ USD cho phát triển ngành điện đến 2025

02-08-2010 10:56 PM | Thời sự

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025".

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định phê duyệt "Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025". Mục tiêu phấn đấu đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; Nâng cao độ chính xác trong đánh giá các nguồn năng lượng sơ cấp; Mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới trong việc tìm kiếm, thăm dò và khai thác các nguồn năng lượng bổ sung vào nguồn thiếu hụt của nước ta - đó là nội dung xuyên suốt Chiến lược phát triển ngành năng lượng của Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo ông Lê Tuấn Phong - Vụ phó Vụ Năng lượng - Bộ Công thương: "Tổng vốn đầu tư ngành điện toàn giai đoạn 2006 - 2025 là 80 tỷ USD, trong đó nguồn điện là 52 tỷ USD và lưới điện là 28 tỷ USD".
 
PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH