30 triệu USD phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông

11-08-2010 9:50 PM | Tin nóng y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án "Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - giai đoạn 2" với tổng kinh phí 30 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án "Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông - giai đoạn 2" với tổng kinh phí 30 triệu USD. Trong tổng kinh phí trên, dự án vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 27 triệu USD. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt dự án theo đúng quy định hiện hành. Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư và các bộ, cơ quan liên quan rà soát các hoạt động của dự án để tránh trùng lặp và phát huy, kế thừa kết quả của các dự án đang triển khai, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Dự án "Phòng chống bệnh truyền nhiễm tiểu vùng sông Mê Kông" triển khai nhằm hướng đến mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc và tử vong các bệnh truyền nhiễm phổ biến, khống chế không để dịch lớn xảy ra, giảm gánh nặng bệnh tật cho nhân dân trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông...

 
PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH