Hà Nội

Yêu cầu không để xảy ra tình trạng nợ lương

12-06-2013 9:17 PM | Xã hội

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo cân đối ngân sách, chủ động sử dụng các nguồn tài chính của địa phương để chi trả kịp thời các khoản chi theo chế độ. Riêng đối với tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc và các chế độ chính sách an sinh xã hội theo quy định phải đảm bảo chi trả kịp thời, không để xảy ra tình trạng nợ lương và các chính sách an sinh xã hội ở các cấp ngân sách.

TUẤN VIỆT


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn