Yêu cầu 100% xã, phường, thị trấn tạo dựng môi trường sống phù hợp với trẻ em

Suckhoedoisong.vn - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND, triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3-01-2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo kế hoạch, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn khác về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Tham mưu tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện quyền trẻ em và các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các tiêu chí về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, gồm: Tiêu chí 1 (Nguồn lực thực hiện quyền trẻ em); tiêu chí 2 (Trẻ em được khai sinh đúng quy định); tiêu chí 3 (Trẻ em bị xâm hại); tiêu chí 4 (Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy); tiêu chí 5 (Trẻ em bị tai nạn thương tích); tiêu chí 6 (Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp); tiêu chí 7 (Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng); tiêu chí 8 (Trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi); tiêu chí 9 (Trẻ em được khám sức khỏe định kỳ); tiêu chí 10 (Trẻ em đến trường, lớp mầm non); tiêu chí 11 (Trẻ em được thực hiện quyền tham gia của trẻ em); tiêu chí 12 (Hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể dục, thể thao dành cho trẻ em); tiêu chí 13 (Mức độ hài lòng của người dân và trẻ em về việc thực hiện quyền trẻ em).

ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về Luật Trẻ em, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành phố liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các quyền của trẻ em. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia và nguồn lực hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cho công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nói riêng để vừa động viên, khen thưởng, vừa kịp thời rút kinh nghiệm và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND thành phố yêu cầu: 100% UBND các quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai và có giải pháp thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu ít nhất 85% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức tốt hoạt động truyền thông, giáo dục xã hội nhằm nâng cao nhận thức, cam kết trách nhiệm, hành động của các cơ quan quản lý, gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, thực hiện các quyền của trẻ em. Qua đó để trẻ em có điều kiện, cơ hội được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh, bình đẳng, thân thiện ngay tại nơi sinh sống.

T. Hà

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com