y tế Phú Thọ

Bệnh viện tâm thần Phú Thọ: 45 năm xây dựng và trưởng thành

Bệnh viện tâm thần Phú Thọ: 45 năm xây dựng và trưởng thành

Y tế - 08/08/2022 11:09

BV Tâm Thần tỉnh Phú Thọ, tiền thân là Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phú được thành lập tháng 7/1977. Đến năm 1997, tỉnh Vĩnh Phú tách thành 2 tỉnh, Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ.