Hà Nội

y học hạt nhân

Hoạt động của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam trong giai đoạn phòng chống COVID-19

Hoạt động của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam trong giai đoạn phòng chống COVID-19

Y tế - 30/08/2021 09:55

Được sự cho phép của Ban Đối Ngoại Trung ương và Bộ Y tế, trong 4 ngày vừa qua (từ ngày 19 đến 22/8/2021) Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam (VSRNM) đã tổ chức thành công hai Hội nghị khoa học chuyên ngành Điện quang và Y học hạt nhân: