Xử lý 20 đơn vị đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe vi phạm

31-07-2013 9:28 PM | Thời sự

Ngày 31/7, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đã có kết quả thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe tại 15 địa phương và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 31/7, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đã có kết quả thanh tra, kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe tại 15 địa phương và Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó, trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các đoàn thanh tra đã kiến nghị xử lý đối với 20 tổ chức và 16 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đơn vị đã có các hành vi vi phạm trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đồng thời đình chỉ hàng loạt các cơ sở trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ở các địa phương. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: thiếu xe tập lái, giáo viên và yếu kém về công tác giáo vụ; sân sát hạch không bảo đảm điều kiện theo quy định; có số học viên vượt quá so với quy định... Ngoài ra, đoàn kiểm tra đột xuất do Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ thực hiện trong tháng 7/2013 cũng đã đình chỉ sát hạch 2 trung tâm sát hạch lái xe và 1 hội đồng sát hạch lái xe; đình chỉ tuyển sinh 1 cơ sở đào tạo; xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trung tâm sát hạch và 1 cơ sở đào tạo lái xe với số tiền 30 triệu đồng. 

Ng. Thủy


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH