xoa bóp dưỡng can

Xoa bóp dưỡng can, sáng mắt

Xoa bóp dưỡng can, sáng mắt

Thầy giỏi – thuốc hay - 28/02/2020 15:23

SKĐS - Theo y học cổ truyền, can khai khiếu lên mắt, đường kinh can liên hệ mật thiết với mắt, thị lực của mắt tốt hay kém là dựa vào công năng sơ tiết của can khí và sự thịnh suy của can huyết.