Xiêng Khoảng

Y tế Nghệ An giúp nâng tầm y tế Xiêng Khoảng, Lào

Y tế Nghệ An giúp nâng tầm y tế Xiêng Khoảng, Lào

Y tế - 14/11/2022 17:08

SKĐS - Nghệ An (Việt Nam) và Xiêng Khoảng (Lào) là 2 tỉnh láng giềng gần gũi với mối quan hệ kết nghĩa truyền thống lâu bền trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ, xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Nhiều năm qua, y tế Nghệ An đã giúp đỡ BVĐK Xiêng Khoảng phát triển chuyên môn kỹ thuật.