Hà Nội

Xích tiểu đậu trị tiểu đường

Xích tiểu đậu trị tiểu đường, mụn nhọt

Xích tiểu đậu trị tiểu đường, mụn nhọt

Thầy giỏi – thuốc hay - 08/11/2019 10:40

SKĐS - Đậu đỏ nhỏ hạt (xích tiểu đậu) được trồng phổ biến ở các tỉnh phía Nam như Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa...