xét nghiệm sinh học phân tử

Hải Phòng:  Xác định các tác nhân gây bệnh chỉ trong một xét nghiệm

Hải Phòng: Xác định các tác nhân gây bệnh chỉ trong một xét nghiệm

Y tế - 21/09/2023 07:49

SKĐS - Nhằm giúp xác định các tác nhân gây bệnh chỉ trong một xét nghiệm mà các xét nghiệm truyền thống không làm được, BV Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng đã chính thức triển khai dịch vụ xét nghiệm y học và sinh học phân tử.