Hà Nội

Xét nghiệm sars-cov-2: Tìm kháng nguyên hay kháng thể?

Xét nghiệm SARS-CoV-2: Tìm kháng nguyên  hay kháng thể?

Xét nghiệm SARS-CoV-2: Tìm kháng nguyên hay kháng thể?

Tin nóng y tế - 27/08/2020 15:31

SKĐS - Để xét nghiệm SARS-CoV-2, có 2 loại xét nghiệm thường dùng nhất là xét nghiệm tìm kháng nguyên virus và xét nghiệm tìm kháng thể của cơ thể chống lại virus đó. Kháng nguyên virus SarS-CoV-2 và kháng thể của cơ thể chống lại virus là gì? Để hiểu rõ ta cần biết hệ miễn dịch trong cơ thể ta.