xét nghiệm kháng thể

Các xét nghiệm xác định COVID-19

Các xét nghiệm xác định COVID-19

Y học 360 - 06/12/2021 13:02

SKĐS - Trong đại dịch COVID-19 có 2 nhóm xét nghiệm SARS-CoV-2 là: xét nghiệm virus và xét nghiệm kháng thể. Dưới đây là bài viết của TS. Trần Bá Thoại về vấn đề này.