Hà Nội

xét nghiệm COVID-19 cho lái xe

Doanh nghiệp vận tải có được thuê cơ sở y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe không?

Doanh nghiệp vận tải có được thuê cơ sở y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe không?

Xã hội - 24/08/2021 19:11

SKĐS - Các đơn vị vận tải, khai thác bến bãi có số lượng nhân viên, lái xe nhiều, thường xuyên phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 có thể thuê cơ sở y tế ngoài công lập được Bộ Y tế cấp phép để làm xét nghiệm.