Hà Nội

xét nghiệm cho người vận chuyển hàng hoá

Bộ Y tế hoả tốc đề nghị bố trí các điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá

Bộ Y tế hoả tốc đề nghị bố trí các điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá

Thời sự - 19/07/2021 11:51

SKĐS - Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các đơn vị phối hợp với y tế địa phương bố trí các địa điểm lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá