Hà Nội

xét nghiệm cho đại diện hộ gia đình

Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình để "bóc tách triệt để F0"

Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho đại diện hộ gia đình để "bóc tách triệt để F0"

Y tế - 11/08/2021 07:05

SKĐS - Ngoài xét nghiệm cho các đối tượng thuộc "vùng đỏ", "vùng da cam", "vùng xanh" thì Hà Nội sẽ tiến hành lấy mẫu cho đại diện hộ gia đình để quyết "bóc tách triệt để F0" ngoài cộng đồng.