Hà Nội

Xét đặc cách tiêu chuẩn chức danh giáo sư với trường hợp đặc biệt, xuất sắc

07-05-2012 9:16 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 20/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư,

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 20/2012/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư” ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó sửa đổi quy định đối tượng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Về tiêu chuẩn chức danh giáo sư, tại Quyết định 20/2012/QĐ-TTg bổ sung quy định: Đối với những trường hợp đặc biệt, những người có đóng góp nổi trội, xuất sắc cho sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước và thế giới, tạo nên sự đột phá trong lĩnh vực khoa học có thể xét đặc cách các tiêu chuẩn quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định.
 
Về đối tượng được bổ nhiệm chức danh giáo sư, theo Quyết định 20/2012/QĐ-TTg gồm: 1- Những người đã được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư; 2- Nhà giáo đã được bổ nhiệm làm giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam. Cũng tại Quyết định 20/2012/QĐ-TTg, đối tượng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư gồm: 1- Những người đã được Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; 2- Nhà giáo đã được bổ nhiệm làm giáo sư hoặc phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam…          
  PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn