Xem xét tăng thời gian nghĩa vụ quân sự lên 24 tháng

06-08-2014 4:42 PM | Thời sự

Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho rằng, thời hạn thực hiện nghĩa vụ quân sự 18 tháng không đáp ứng được mục tiêu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Ngày 6/8, Ủy ban An ninh Quốc phòng và An ninh họp thẩm tra Dự án luật Nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi) và Nghị quyết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới.

Đại diện cơ quan soạn thảo Dự án Luật Nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi) Trung tướng Bế Xuân Trường, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: hiện nay quân đội được trang bị nhiều vũ khí hiện đại, cần có đủ thời gian huấn luyện. Vì vậy thời hạn phục vụ tại ngũ 18 tháng không đáp ứng được mục tiêu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Cơ quan soạn thảo Dự án luật Nghĩa vụ quân sự (Sửa đổi) đề nghị nâng thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ lên 24 tháng.

Về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (Ủy ban QPAN) cho biết có ý kiến nhất trí với dự thảo Luật tăng thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Cũng có ý kiến đề nghị giữ thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ là 18 tháng như Luật hiện hành và giảm thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật từ 24 tháng xuống 18 tháng để đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong khi đó cũng có ý kiến đề nghị giảm thời hạn phục vụ tại ngũ đều xuống 12 tháng là phù hợp với điều kiện thời bình, đáp ứng nguyện vọng của đa số nhân dân.

Tân binh nhập ngũ. Ảnh: Công Khanh

Tân binh nhập ngũ. Ảnh: Công Khanh

Đại diện Tiểu ban Quốc phòng, Ủy ban QPAN cho rằng năm 2005, Chính phủ đã đề nghị giảm thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ từ 24 tháng xuống 18 tháng; của hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan, binh sĩ chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, binh sẽ trên tàu hải quân từ 36 tháng xuống 24 tháng.

Vì vậy Tiểu ban Quốc phòng đề nghị Ban soạn thảo giải trình các căn cứ đầy đủ và thuyết phục hơn về việc tăng thời hạn phục vụ tại ngũ để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Thủ khoa đại học sẽ được hoãn nghĩa vụ quân sự

Đối với việc tạm hoãn gọi nhập ngũ, có ý kiến cho rằng thu hẹp đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ như Tờ trình của Chính phủ, cũng có ý kiến cho rằng mở rộng hơn đối tượng này (như người lao động giữ vị trí chủ chốt trong hoạt động sản xuất các lĩnh vực dầu khí, năng lượng nguyên tử, trong các dự án trọng điểm quốc gia, học sinh đạt giải quốc tế và quốc gia được tuyển thẳng vào các trường cao đẳng, đại học, học sinh đỗ thủ hoa các trường cao đẳng, đại học…) để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.

Tiểu ban Quốc phòng cũng đề nghị cân nhắc kỹ hơn về diện tạm hoãn gọi nhập ngũ để khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập như đã nêu tại Tờ trình của Chính phủ.

Đây là lần sửa đổi thứ 7 của Luật Nghĩa vụ quân sự kể từ khi luật này được ban hành.

 

 


Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH