Hà Nội

Xây mới BVĐK tỉnh Phú Thọ quy mô 1.000 giường bệnh

01-08-2011 10:12 PM | Tin nóng y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng mới BVĐK tỉnh Phú Thọ, quy mô 1.000 giường bệnh, đảm nhiệm chức năng bệnh viện vùng trung du miền núi phía Bắc để phục vụ nhu cầu KCB của nhân dân địa phương và các tỉnh trong khu vực,

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng mới BVĐK tỉnh Phú Thọ, quy mô 1.000 giường bệnh, đảm nhiệm chức năng bệnh viện vùng trung du miền núi phía Bắc để phục vụ nhu cầu KCB của nhân dân địa phương và các tỉnh trong khu vực, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến TW. Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xây dựng phương án chuyển đổi chức năng BVĐK tỉnh hiện nay thành BV chuyên khoa Ung bướu quy mô từ 300 - 500 giường, xin ý kiến phối hợp của Bộ Y tế để tận dụng và phát huy tốt nhất hiệu quả cơ sở vật chất của bệnh viện đã và đang được hỗ trợ đầu tư xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, không để lãng phí, thất thoát. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan bổ sung BVĐK mới tỉnh Phú Thọ vào Danh mục các dự án được hỗ trợ sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trình Thủ tướng phê duyệt.
TS

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH