Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Việt Nam. Hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP sẽ được xây dựng và tổ chức hoạt động trong toàn quốc với 3 cấp độ: cấp quốc gia; cấp bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở. Theo đó, sẽ tổ chức 1 điểm cảnh báo trung tâm để tiếp nhận thông tin - xử lý thông tin - cảnh báo về ATTP và sự cố ATTP ở cấp Quốc gia tại Bộ Y tế. Đây là đầu mối để tiếp nhận thông tin - xử lý thông tin - cảnh báo về ATTP từ điểm cảnh báo cấp1 (thuộc Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, các tỉnh, thành phố). Điểm cảnh báo cấp 2 sẽ được tổ chức tại các đơn vị liên quan thuộc bộ, ngành chức năng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị đầu mối liên quan đến công tác bảo đảm ATTP. Đề án sẽ tổ chức và thực hiện phân tích nguy cơ ATTP đối với các loại mối nguy trong các sản phẩm thực phẩm phổ biến tại Việt Nam như: Nghiên cứu khẩu phần ăn tổng số (total diet study); đánh giá nguy cơ một số mối nguy có khả năng gây tác hại cho sức khỏe người tiêu dùng trong thực phẩm phổ biến ở Việt Nam; tổ chức và thực hiện quản lý, truyền thông nguy cơ về ATTP phục vụ công tác quản lý ATTP tại Việt Nam.
 
T.Việt
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT