Xây dựng điểm đơn vị PCTH tại 7 Sở Y tế

13-04-2009 4:53 PM | Tin nóng y tế

Ngày 13/4, Ban chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn (PCTH & TKCN) Bộ Y tế đã họp bàn kế hoạch công tác PCTH&TKCN năm 2009.

Ngày 13/4, Ban chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn (PCTH & TKCN) Bộ Y tế đã họp bàn kế hoạch công tác PCTH&TKCN năm 2009. Theo đó, để bảo đảm các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra thiên tai, thảm họa đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị... nhằm ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp, năm 2009, Ban chỉ huy PCTH & TKCN Bộ Y tế đã đề ra các nhiệm vụ như: nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban chỉ huy, chủ động xử lý và đối phó kịp thời mọi tình huống thiên tai, thảm họa và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp chủ động phòng ngừa và hạn chế các nguy cơ xảy ra tai nạn, thảm họa; Đầu tư mua sắm trang thiết bị phòng hộ, thuốc và hóa chất; Xây dựng điểm đơn vị PCTH tại Sở Y tế 7 tỉnh, thành phố... Tổng kinh phí dành cho chương trình PCTH năm 2009 của Bộ Y tế là 3,5 tỷ đồng.          

            Thái Bình


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH