xăng dầu giả

“Xăng dầu giả, thiệt hại thật”

“Xăng dầu giả, thiệt hại thật”

Xã hội - 04/12/2019 06:02

SKĐS - Hơn 5.000 vụ việc liên quan đến xăng dầu được lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện từ đầu năm 2018 đến nay, xử lý vi phạm hơn 1.000 vụ việc.