DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Xã hội hoá y tế không phải là sự phát triển tự phát
16:00 21/12/2013 GMT+7
Xã hội hoá các hoạt động y tế chính là khuyến khích sự tham gia của mọi đối tượng vào sự nghiệp y tế nhưng lại cần phải nhận thức đầy đủ về sự khác biệt của xã hội hoá với phát triển tự phát:

Xã hội hoá các hoạt động y tế chính là khuyến khích sự tham gia của mọi đối tượng vào sự nghiệp y tế nhưng lại cần phải nhận thức đầy đủ về sự khác biệt của xã hội hoá với phát triển tự phát:

 

Thứ nhất, xã hội hoá là chủ trương và chính sách có định hướng của quản lý Nhà nước trên yêu cầu thực tế phát triển kinh tế – xã hội. Còn phát triển tự phát là sự tham gia và rút lui khỏi các hoạt động y tế không có định hướng nào cả, mà chỉ đáp ứng yêu cầu lợi ích cá nhân.

Thứ hai, cả xã hội hoá và phát triển tự phát đều phải tuân theo những quy định chung của pháp luật nhưng khả năng tiềm ẩn về vi phạm hay lách luật của phát triển tự phát trong lĩnh vực y tế sẽ chiếm tỷ lệ cao hơn bởi yếu tố lợi nhuận sẽ làm mờ đi tính chất nhân đạo vốn có của các hoạt động y tế.

Thứ ba, xã hội hoá các hoạt động y tế vừa góp phần giảm gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước vừa đảm bảo sự công bằng vốn có và gia tăng động lực hiệu quả các hoạt động y tế là rất lớn. Còn về phía phát triển tự phát cũng có thể đạt được hiệu quả rất cao của các hoạt động y tế nhưng ít có được sự công bằng mà muốn điều hoà được mục tiêu công bằng và mục tiêu hiệu quả sẽ gây áp lực lớn, bị động cho Ngân sách Nhà nước do những hậu quả ngoài ý muốn.

Ngoài ra, phát triển tự phát có thể dẫn tới độc quyền trong lĩnh vực y tế mà chế độ xã hội XHCN không mong muốn điều đó. Chính vì vậy, xã hội hoá là phù hợp với con đường đi lên CNXH mà chúng ta đã lựa chọn, gây dựng và bảo vệ cho đến ngày hôm nay.

Nguồn: Chương trình Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam

Theo tài liệu giảng dạy Đại học Kinh tế Quốc dân

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm