Hà Nội

WHO kêu gọi vệ sinh tay

WHO kêu gọi vệ sinh tay, thực hành các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn

WHO kêu gọi vệ sinh tay, thực hành các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn

Thông tin dược học - 07/05/2021 17:11

SKĐS - COVID-19 đã chứng minh một cách rõ ràng tầm quan trọng của việc thực hành vệ sinh tay trong việc giảm nguy cơ lây truyền, được sử dụng như một phần của gói các biện pháp phòng ngừa toàn diện.