Hà Nội

WHO: 5 vắc xin COVID-19 được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp

WHO: 5 vắc xin COVID-19 được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp

WHO: 5 vắc xin COVID-19 được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp

Thông tin dược học - 06/05/2021 09:19

SKĐS - Danh sách vắc xin COVID-19 sử dụng khẩn cấp (EUL) của WHO được đánh giá chất lượng, an toàn và hiệu quả và là điều kiện tiên quyết để cung cấp vắc xin cho Sáng kiến COVAX.