Hà Nội

vượt qua COVID-19

Thư Sài Gòn (số 5): Vì con là con của bố!

Thư Sài Gòn (số 5): Vì con là con của bố!

Văn hóa – Giải trí - 28/07/2021 14:00

SKĐS - Điều con và bạn bè mang tới cho họ không chỉ là bánh mì, là chăn ấm mà hơn cả là tình yêu thương của con người. Là đồng loại, là đồng bào… là đủ để thương nhau không cần điều kiện, nhất là giữa những ngày khó khăn đi vào lịch sử này.