vượt chỉ tiêu

Cách nào gỡ khó cho các trường có ngành tuyển sinh kém?

Cách nào gỡ khó cho các trường có ngành tuyển sinh kém?

Thời sự - 03/01/2023 08:23

SKĐS - Theo PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, hầu hết ngành tuyển sinh kém là những ngành hẹp, ngành mới đào tạo thí điểm hoặc một số ngành truyền thống nhưng thiếu hấp dẫn về cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp.