vùng chuyên canh trồng dược liệu

Trồng cây dược liệu đem lại thu nhập, thay đổi đời sống của người dân

Trồng cây dược liệu đem lại thu nhập, thay đổi đời sống của người dân

Thời sự - 12/11/2023 08:39

SKĐS - Trên thực tế, hiện nay việc trồng cây dược liệu đã và đang đem lại thu nhập từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ha. Dược liệu không chỉ khẳng định vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân mà còn mang lại nhiều nguồn lợi về kinh tế làm thay đổi đời sống của người dân vùng trồng dược liệu...