Hà Nội

vùng 1

Hà Nội lại chưa bắt buộc người dân sử dụng giấy đi đường mới từ ngày 8/9

Hà Nội lại chưa bắt buộc người dân sử dụng giấy đi đường mới từ ngày 8/9

Thời sự - 07/09/2021 20:49

SKĐS - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, từ ngày 8/9 người dân tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và cấp giấy mới kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư, điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một.