Hà Nội

vỡ túi phình mạch máu não

45 phút cứu sống bệnh nhi vỡ túi phình mạch máu não

45 phút cứu sống bệnh nhi vỡ túi phình mạch máu não

Thành tựu y khoa - 28/07/2021 19:05

SKĐS - BS CKII Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cứu sống thành công bệnh nhi vỡ túi phình mạch máu não bằng kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA).