Vô sinh thứ phát

Vỡ oà niềm hạnh phúc được làm cha của người đàn ông vô sinh thứ phát 23 năm

Vỡ oà niềm hạnh phúc được làm cha của người đàn ông vô sinh thứ phát 23 năm

Y tế - 30/05/2022 21:13

SKĐS - "Tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài niềm hạnh phúc khi có con. Ngày vợ sinh, tôi không khóc mà một tay ôm con một tay siết thật chặt tay vợ vì mừng"- người đàn ông vô sinh thứ phát 23 năm lại được làm cha đã chia sẻ ...