Hà Nội

Vỏ rễ cây dâu trị ho suyễn do phế nhiệt

Vỏ rễ cây dâu trị ho suyễn do phế nhiệt, viêm thận

Vỏ rễ cây dâu trị ho suyễn do phế nhiệt, viêm thận

Thầy giỏi – thuốc hay - 28/09/2020 10:37

SKĐS - Cây dâu tằm được trồng khắp nơi từ rất lâu ở nước ta để làm thuốc, lấy quả và lấy lá nuôi tằm. Toàn bộ cây đều được sử dụng để làm thuốc. Vỏ rễ cây dâu phơi hay sấy khô còn có tên tang bạch bì.