vietfarm

Dược liệu Vietfarm: Đơn vị cung ứng dược liệu chất lượng

Dược liệu Vietfarm: Đơn vị cung ứng dược liệu chất lượng

Y học 360 - 13/07/2020 18:09

SKĐS - Vietfarm được thành lập với mong muốn người Việt được sử dụng cây thuốc Việt đạt chất lượng trong chăm sóc sức khoẻ. Bên cạnh thực hiện sứ mệnh phát triển tinh hoa cây thuốc Việt, Vietfarm còn muốn đóng góp cho hệ sinh thái xanh của môi trường và tạo việc làm cho dân địa phương tại các vùng trồng dược liệu.