Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu

09-11-2011 10:02 PM | Thời sự

Thông tin từ một hội thảo về môi trường cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm, thiên tai ngày càng khốc liệt.

Theo thông tin từ một hội thảo gần đây về môi trường, Việt Nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. Trong vò ng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5oC, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm, thiên tai ngày càng khốc liệt. Theo các kịch bản BĐKH thì vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm ở nước ta tăng khoảng 2 – 3oC, mực nước biển có thể dâng khoảng từ 75cm đến 1m so với trung bình thời kỳ 1980-1999. Nếu mực nước biển dâng cao 1m, sẽ có khoảng 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, 11% diện tích đồng bằng sông Hồng và 3% diện tích của các tỉnh khác thuộc vùng ven biển sẽ bị ngập.
NGUYỄN THANH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH