Hà Nội

Viện Dinh Dưỡng

Bộ Y tế công bố 55 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

Bộ Y tế công bố 55 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm

Y tế - 03/11/2021 21:24

SKĐS - Trong danh sách 55 cơ sở được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế công bố có Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang, một số CDC các tỉnh, thành phố...