viên đạn hạ sốt

Dùng viên đạn hạ sốt cho trẻ thế nào cho an toàn?

Dùng viên đạn hạ sốt cho trẻ thế nào cho an toàn?

Dược - 19/12/2019 19:47

SKĐS - Thuốc viên đạn là một dạng thuốc hạ sốt được bào chế có hình dạng viên đạn hoặc hình thủy lôi dùng đặt hậu môn.