viêm đại tràng thể nhiệt

Biện pháp đơn giản giúp người thể hàn, thể nhiệt ngủ ngon mỗi tối

Biện pháp đơn giản giúp người thể hàn, thể nhiệt ngủ ngon mỗi tối

Chữa bệnh không dùng thuốc - 31/08/2023 09:26

SKĐS - Người thể hàn thường sợ lạnh, người thể nhiệt thường sợ nóng. Do đó, lối sống hàng ngày, đặc biệt là thói quen ngủ nghỉ cần có những lưu ý đặc biệt để nâng cao sức khỏe.